aydınlatma metni

Aydınlatma Metni

Valtech aydınlatma metni.


Valtech Aydınlatma Metni

Valtech validasyon aydınlatma metni. Valtech Aydınlatma Metni sayfasında kişisel verilerin gizlilik ilkelerine bağlı ve 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olduğunu bildiriyoruz.


  1. Anasayfa
  2. Aydınlatma Metni
0312 502 5815
0312 502 2509

Kişisel Verilerin İşlenmesi İlişkin Aydınlatma Metni
Valtech, kurulduğu 2021 yılından itibaren temizoda ve ilgili kontrollü ortamların havalandırma sistemlerinin, sterilizasyon cihazlarının validasyonlarını ve tıbbi cihazların deneyleri ve laboratuvarda analizleri ile ilgili hizmetleri vermektedir.

Kişisel verilerinizi, aşağıda bilgilerini verdiğimiz veri sorumlusu sıfatıyla, gizlilik ilkelerine bağlı ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun, satış kanallarımız üzerinden elde etmekte ve gizli tutmaktayız. Bu belge ile aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanızı istemekteyiz.

Unvan: Valtech Validasyon Laboratuvar Test Hizmetleri Ticaret LTD.ŞTİ.

MERSİS Numarası: 0-9221-2093-6000001

Adresi: Turgut Özal Mahallesi 1467/1 Cadde No:42/24 Yenimahalle/ANKARA

Telefon: 0312 502 25 09

Faks: 0312 502 58 15

E-mail: info@valtech.com.tr

Ad, soyad, T.C. kimlik no, tabiyeti, ülke, şehir, pasaport numarası, verildiği yer ve tarihi, imza, oto plaka no, şirket, mesleği, adres, e posta adresi, telefon numarası, yük bilgileri kayıt işlem bilgileri, ödeme bilgileri, talep veya şikâyet verileri, web site verileri, işlem güvenliği bilgileri ile kamera kayıtlarını, yaptığımız işin yürütülmesi başta olmak üzere, “www.valtech.com.tr” adresinden erişebileceğiniz, VALTECH Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen amaçlarla, Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun işlemekteyiz. Kişisel verilerinizi, aynı adresten erişebileceğiniz, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda öngörülen sürelerde, gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri alarak korumakta, bu sürenin bitimini izleyen periyodik imha süresinde (6 ay) silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz.

Kişisel verilerinizi mevzuat ve açık rızanızla, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, özel sigorta şirketleri, denetçiler, danışmanlar, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi kuruluşlar ile sosyal medya hesabımızda, Kanun’un 8. maddesine uygun belirlenen amaçlarla yurt içinde; Kanunun 9. maddesinde belirtilen şartların sağlanması halinde yurt dışında paylaşabilmekteyiz.

Faaliyetlerimiz ile ilgili olarak iletişim bilgileriniz üzerinden sunduğumuz ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirme, yeni ürün ve hizmetlerin tanıtımı, özel teklifler için izin vermeniz halinde ticari elektronik iletileri göndermekteyiz. Bu iletimleri isteğiniz üzerine durdurmaktayız.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlendiği şekilde, ayrıntısını www.valtech.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu ’nu info@valtech.com.tr adresine ileterek yapabilirsiniz.

"Valtech Kişisel Verilerin İşlenmesi İlişkin Aydınlatma Metni" bildirimi elektronik ortamda okunarak kabul edilen website ziyaret edildiğinde alt kısımda belirtilen Gizlilik Sözleşmesi'nin eki ve ayrılmaz bir parçası olacaktır. Websitemiz olan valtech.com.tr'yi ziyaret edenler, websitemiz üzerinden bizlerle iletişim kuranlar, hizmet almak için başvuranlar ve hizmet alanlar yazılı bilgilerin doğruluğunu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler. MÜŞTERİ ve/veya ZİYARETÇİ’nin onayladığı işbu Gizlilik Sözleşmesi üzerinde zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, web sitesinde yayınlanarak MÜŞTERİYE ve/veya ZİYARETÇİ’ye bildirilecektir. MÜŞTERİ ve/veya ZİYARETÇİ, Valtech websitesini kullanmaya devam etmesi halinde, değişen politika şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

Gizlilik Sözleşmesi'nin Tüm Detayları İçin Tıklayınız!
Valtech Harita

Valtech harita bilgileri